شیراز

در فارس، ایران
امروز: چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶
دسته بندی مکان های شهر شیراز، در استان فارس، ایران

اطلاعات شهر شیراز

آب و هوای شهر شیراز

سرعت باد: ۱۱.۲۷ کیلومتر در ساعت، از سمت: شمال غرب

رطوبت: ۲۹ درصد، فشار: ۲۸۰۷۳.۱۷ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۶:۵۳

ساعت: ۱۷:۳۱

دما: °۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۷ (سانتیگراد)حداقل دما: °۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۴ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲ (سانتیگراد)

عضویت رایگان در خبرنامه ما