شیراز

در فارس، ایران
امروز: چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
دسته بندی مکان های شهر شیراز، در استان فارس، ایران

اطلاعات شهر شیراز

آب و هوای شهر شیراز

سرعت باد: ۱۱.۲۷ کیلومتر در ساعت، از سمت: شمال غرب

رطوبت: ۴۹ درصد، فشار: ۲۸۰۷۳.۱۷ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۶:۲۲

ساعت: ۱۹:۳۴

دما: °۱۴ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۶ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۷ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۸ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۴ (سانتیگراد)

عضویت رایگان در خبرنامه ما

تبلیغات (برای حمایت از ما برروی تبلیغات کلیک نمائید)